Site Overlay

BIOGRAFIE

Benkő András: muzicolog, profesor universitar, doctor în muzicologie.
21 ianuarie 1923 Feiurdeni, judeţul Cluj – 3 aprilie 2001 Cluj.

Biografia artistică şi ştiinţifică

Studii medii:

Colegiul Reformat Bethlen Gábor Aiud  (profesor de orgă Szabó Géza), Institutului Pedagogic condus de Domokos Pál Péter, Cluj (1944).

Studii muzicale universitare:

Institutul Maghiar de Muzică şi Artă Dramatică (1946-1948), Institutul de Artă Maghiar (1948-1950) specialităţile orgă şi pedagogie, Conservatorului de Muzică Gheorghe Dima, licenţa în pedagogie muzicală (1951).

În anul 1977 obţinut titlul de doctor muzicologie cu disertaţia Bartók şi România.  (Conservatorul de Muzică „G. Dima”, Cluj)

Activitate profesională:

1949-1950: Institutului de Artă Maghiar, Asistent universitar la catedra de Istoria muzicii

1950-1985 Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima” asistent universitar, lector, conferenţiar.până la pensionare, disciplina Istoria muzicii.

1990-1998: Institutul Teologic Protestant de Grad Universitar şi Facultatea de Teologie Reformată din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, discipline legate de muzica liturgică: cânt religios, metodica predării cântului religios, imnologie, istoria muzicii religioase.

Activitatea muzicologică şi-a concentrat-o pe trecutul muzical al Transilvaniei, respectiv istoria muzicii maghiare din România.

Publicaţii:

S-a ocupat încă din studenţie cu jurnalismul muzical. A publicat cronici muzicale şi a relatat despre evenimente muzicale şi concerte în publicaţii cotidiene, săptămânale, lunare ca Igazság, Utunk, Művelődés, Székely útkereső, etc.

A publicat studii de istorie a muzicii în revistele de cultură Korunk, NyIRK, Református Szemle, Magyar Egyházzene (Budapesta), precum şi în volumele de studii muzicale Zenetudományi Írások, Zenetudományi Tanulmányok (Budapesta), Lucrări de Muzicologie, Studii de Muzicologie, Bartók Dolgozatok, Utunk Kodályhoz, Kodály történet, Korunk évkönyv, etc.

Volume:

În volumul Bartók Béla romániai hangversenyei (Concertele lui Bartok în România, 1970) a realizat un studiu exhaustiv al ecoului din presa vremii a concertelor susținute de Bartok Béla în România.

 A Bolyaiak zeneelmélete (Teoria despre muzică a lui Bolyai Farkas și Bolyai János, 1975)

Seprődi János válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése (Seprődi János. Scrieri muzicale alese și culegere de muzică populară, 1974, redactare; coautori: Lakatos István şi Almási István)

Zenei kislexikon (Mic dicţionar muzical), Editura Kriterion, Bucureşti, 1986. Cele 6000 de titluri ajută la o informare rapidă.

Zolán Aladár, Editura Mentor, Târgu Mureş, 1996

Az egyházi ének története (Istoria cântului liturgic, Cluj, 1994). Îndreptar pentru viitorii cantori şi profesori de religie reformată, prezintă dezvoltarea imnologiei reformate din punct de vedere a muzicii liturgice.

Mondjatok dícséretet (Cluj, 2000). Prima parte a volumului este ediţia completată a volumului din 1994.

Márkos Albert. Monografie (Manuscris)

A zene szolgálatában. A muzsikus Lakatos István (Manuscris)

-A întocmit bibliografia pentru Seprődi János, Lakatos István, Zoltán Aladár.  Din această bibliografie a publicat circa patru mii de titluri.

-A publicat scrisori din corespondenţa compozitorilor Bartók Béla, Kodály Zoltán, George Breazul şi a principelui Bethlen Gábor.

-A publicat date necunoscute despre viaţa muzicală a oraşului Bistriţa în secolul al XVI-lea.

-A făcut cunoscute manuscrise cu cântece: Almási Sámuel gyűjteménye (Cântece culese de Almási Sámuel), 1823-1871, Cântece pe versuri de Csokonai aflate în manuscrisele din Cluj, cărţi cu cântece de înmormântare.

-A prelucrat scrierile de despre muzică ale lui Apáczai Csere János, Bolyai János, respectiv scrierile muzicologice ale lui Seprődi János.

-Primul muzicolog care a întocmit un studiu biografic despre Veress Gábor.

-A cercetat unele aspecte ale limbajului muzical (motivul B-A-C-H  în muzica contemporană, frecvenţa metricii peon la Beethoven, problematica materialului fonic, etc.)

Redactor al publicaţiei Zenetudományi írások (Scrieri de muzicologie, volumele 1980, 1983, 1986). A fost colaborator al Institutului Maghiar de Muzicologie pentru seria „Istoria muzicii maghiare”.

Lexicografie:

-Grove Lexikon, Londra, articole

-Romániai Magyar Irodalmi Lexikon (Enciclopedia literaturii maghiare din România), vol. I-IV, articole

A colaborat cu Studioul de Radio Cluj pentru seria de emisiuni intitulată Kórusaink történetéből (Din istoria corurilor noastre).Varianta scrisă a fost publicată de revista Művelődés.

Afilieri profesionale:

-Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR)

-„Bartók Béla” Dalosszövetség, 1948-1949, secretar

-Romániai Magyar Zenetársaság (Societatea Muzicienilor Maghiari din România)- membru fondator şi primul preşedinte

-Magyar Tudományos Akadémia köztestülete

-Erdélyi Múzeum Egyesület (Societatea Muzeului Ardelean)

-Erdélyi Református Egyházkerület Zenei Bizottsága (Comisia pentru muzică a Eparhiei Reformate din Transilvania), Magyar Református Egyház Himnológiai Bizottsága (Comisia imnologică a Bisericii Reformate Maghiare),Református zenészek munkaközössége (Comunitatea Muzicienilor Reformaţi)

-Bolyai Társaság (Societatea Bolyai din Cluj)

-Romániai Magyar Dalosszövetség (Uniunea Formaţiilor Muzicale Maghiare din România)

-Seprődi János Nemzetközi Kórusszövetség- membru onorific

Distincţii:

-Ordinul Meritul Cultural Cl.III, 1968

-Placheta Bartók, 1981

-Premiul Uniunii Compozitorilor România, 1987

-Magyar Reformátusok III. Világtalálkozójának emlék-ezüstérme (Medalia de Argint Comemorativă cu ocazia celei de A III-a Reuniuni Mondiale a Reformaţilor), 1996

-Premiul Nagy István acordat de EMKE, (Asociaţia Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania) 1999

-A Magyar Köztársaság Érdemrendjének kiskeresztje, 1999

O listă bibliografică a lucrărilor lui Benkő András se găseşte în volumul Zenetudományi Írások 1999 (redactor László Ferenc), respectiv în volumul A Romániai magyar vonatkozású zenetudomány első évszázada. Bibliografie. (Primul secol al Muzicologiei din Romania. Bibliografi), selecție și redactare Pávai István, Sófalvi Emese.

(Traducere: Benczédi Ágnes)

Inapoi la home-page