Site Overlay

Tisztelt Látogató!

Dr. Benkő András zenetörténész emlékét hivatott szolgálni ez a honlap, aki nem érhette meg az internetes világ adatgazdagságát, gyorsaságát, pedig többször említette a megszámlálhatatlanul sok, könyvtárban eltöltött óra után: „milyen jó lenne, ha csak meg kéne nyomjak egy gombot és kijönnének a címek”….
Az itt található anyag – amelyet leánya, dr. Benkő Judit rendszerezett és fia, Benkő József tett fel – nagyrészt felöleli egy élet példásan szorgalmas, kitartó, szerteágazó és sokrétű munkáját.
Remélhetőleg átfogó képet ad szakmája, református közössége – mint felkaroló közege, a kisebbségben és anyaországban élő nemzete iránti elkötelezettségéről, amelyekért nemegyszer megalázó helyzetekbe is került (
publicisztika, Zenei Kislexikon, nem léptették elő professzorrá, hiányolva kommunista párttagságát).
Benkő András személyiségét és szellemiségét – aki a romániai magyar zenetudomány egyik meghatározó alakja volt
– a honlapon összegyűjtött és megosztott művein, tudományos munkáin, kutatási eredményein, publicisztikáján, zenetörténészi, pedagógiai tevékenységén keresztül megpróbáljuk megismertetni.

Figyelem! A honlap keresője NEM ad ki minden címet, művet!

Korlátozottan rendelkezésre áll néhány kötet Benkő András zenetörténész bizonyos műveiből, amelyet szívesen adományozunk kutatás céljából, érdeklődni a Contact menüpont elérhetőségein lehet.

Élményteli böngészést kíván Benkő Judit és a honlap szerkesztője, Benkő József!

OLADALTÉRKÉP
FŐMENÜALMENÜ IALMENÜ II
KEZDŐOLDAL
(Ön itt van)
ÉLETRAJZ
BIOGRAFIE
BIOGRAFY
ÉLETMŰ
KÖNYVÉSZET
KÖTETEK
Bartók Béla romániai hangversenyei (1970)
Seprődi János válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtés (1974) 
A Bolyaiak zeneelmélete (1975)
Zenei kislexikon (1986)
Zoltán Aladár monográfia (1996)
EGYETEMI JEGYZETEK
Az egyetemes zene története, I. kötet
Az egyetemes zene története II. kötet
Az orosz zene története
a XIX.-században
Az egyházi ének története
Mondjatok dicséretet
TANULMÁNYOK, CIKKEK
Zenetudományi Írások
Zenetudományi tanulmányok
Bartók-dolgozatok
Utunk Kodályhoz
Kodály-történtet
Kolozsvár Magyar Színháza
Kolozsvár 1000 éve
Művelődéstörténeti tanulmányok
Erdélyi Református Naptár
Árkos
A Bethlen-kollégium emlékkönyve
A Hét
A Homoród Füzes partján
A Kolozsvári Református Kollégium Évkönyve 1994
Az erdélyi magyar zene vázlatos története
Előre
Erdélyi Híradó
Erdélyi Múzeum
Helikon
Erdélyi Kórus
Igazság
Igaz Szó
Korunk
Magyar Egyházzene
Művelődés
NYIRK
Református Szemle
Romániai Magyar Szó
Szabadság
Székely Útkereső
Utunk
Üzenet
Kalotaszeg
További közlések
SZÓCIKEKK
RMIL
GROVE
BIBLIOGRÁFIÁK
ELŐSZAVAK
ROMÁN NYELVEN
Bartók si Romania
– doktori értekezés
Despre concertele lui Bartók in Romania
Lucrari de muzicologie
Studii de muzicologie
Muzica
SAMUS
Sesiuni stiintifice
LEVELEZÉS
SZERKESZTÉS
ELŐADÁSOK
Sajtóban található utalások
Plakátok
Tudományos szessziók
RECEPCIÓ
SAJTÓVISSZHANGOK
RECENZIÓK
INTERJÚK
KITÜNTETÉSEK, LAUDÁCIÓK
HIVATKOZÁSOK
Lexikonokban
Sajtó-/médiaanyagban
Konferenciákon
Wikipédiában
Nekrológok
Kéziratos hagyaték
GALÉRIA
Hangfelvételek
Képek
Videó
CONTACT